TARIFES I HORARIS

TECNONAT

QUOTA: 40€ mensuals

Les inscripcions a les competicions están incloses en aquesta quota, no així els transports que són a càrrec de les famílies. En el cas de competir als Campionats de Catalunya i Espanya, es valora la possibilitat de cobrir les despeses de dietes, allotjament i transport per part del club depenent de la localització de les mateixes.

HORARIS

  • De dilluns a dijous de 18:30 a 19:30
  • Divendres de 17:20 a 18:20
  • Dimarts i dijous de 17:30 a 18:30

ABSOLUTS

QUOTA: 50€ mensuals

Les inscripcions a les competicions están incloses en aquesta quota, no així els transports que són a càrrec de les famílies. En el cas de competir als Campionats de Catalunya i Espanya, es valora la possibilitat de cobrir les despeses de dietes, allotjament i transport per part del club depenent de la localització de les mateixes.

HORARIS

  • De dilluns a divendres de 7 a 8 i de 19:30 a 21:00

MASTERS

QUOTA: 50€ anuals

NO està inclós en aquesta quota: Les inscripcions a les competicions, ni el tranport, ni les dietes, ni l’allotjament, ni les competicions autonòmiques, ni les estatals ni les internacionals.

HORARIS

  • Dilluns, dimarts i dijous de 21 a 22h
  • Diumenge de 9:15 a 11:15

Important

Tots els nedadors independentment de la categoria del Club han d’estar donats d’alta de la fitxa federativa que són 52€ anuals. Això permet tenir dret als entrenaments i a les competicions de la Federació Catalana de Natació.